Rynek usług IT rozwija się nieustannie. Nie dziwi więc fakt, że cały czas rośnie zapotrzebowanie na specjalistów oraz fakt, że coraz więcej specjalistów to kobiety. Jeszcze kilka lat temu odsetek Pań, które opuszczały uczelnie techniczne był naprawdę niewielki. Obecnie coraz więcej kobiet chętnie podejmuje wyzwania tworzenia nowych technologii. To właśnie do nich należała ubiegłoroczna gala Sukces Szminką Pisana. W ramach konkursu przyznano specjalną nagrodę w kategorii kobieta w branży IT. Otrzymała ją prezes firmy, która zajmuje się tworzeniem nowych rozwiązań w zakresie teleopieki- Pani Edyta Kocyk. Jak podkreślał członek jury- Jarosław Dąbrowski – choć tak naprawdę w polskich realiach na rynku informatycznym jest tylko około 10% kobiet to ich pomysły są innowacyjne i zasługują na szczególną uwagę.
Co mówią dane statystyczne?
Panowie powinni zacząć obawiać się, że również i w tej dziedzinie Panie zdominują rynek, gdyż mają ku temu predyspozycje. Raport firmy eMarketer wskazuje, że zainteresowanie kobiet branżą IT rośnie. Aktualnie to właśnie one są tą grupą statystyczną, która częściej korzysta z Internetu (aż 58% użytkowników sieci to kobiety!).
Zarówno w Polsce jak i w innych krajach Unii Europejskiej, branża IT wydaje się być zdominowana przez mężczyzn. Średnia wskazuje, że tylko około 1/4 pracowników w całej Europie to kobiety! Nie inaczej jest na stanowiskach kierowniczych. Tutaj tylko 28% wszystkich kierowników to kobiety. Na uczelniach informatycznych tylko około 5% wszystkich wykładowców stanowią kobiety. Niestety problemem jest również fakt, że kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni na analogicznych stanowiskach choć ich wynagrodzenie jest około 10% większe niż kobiet w innych, również specjalistycznych branżach.
W branży IT różnica w płacach pomiędzy kobietami, a mężczyznami jest tym większa im wyższe stanowiska zajmują. I tak na stanowiskach szeregowych kobiety zarabiały 92% średniej, ale już na stanowisku dyrektora tylko 80% średniego wynagrodzenia.
Zarobki kobiet w IT - Diagram

O tym, że rynek IT nadal jest zdominowany przez mężczyzn świadczą również dane GUS, które podają, że na rynku informatycznym zatrudnionych jest około 93 tysięcy osób, spośród których tylko około 15 tysięcy to kobiety. Trzeba przyznać, że procentowe zestawienie nie napawa optymizmem.

Kobiety w IT - diagram

Pocieszające jest jednak to, że wszystko zaczyna się zmieniać i coraz więcej kobiet zaczyna w branży nowych technologii szukać swojej szansy na zawodową karierę. Obecnie 53% przyjmowanych osób do pracy w IT to kobiety. Komisja Europejska oszacowała, że w 2016 roku na Starym Kontynencie ma powstać około 700 tysięcy nowych miejsc pracy
w omawianej branży. Na ilu z nich obsadzą kobiety? Jest to trudne do przewidzenia, jednak pewne, że pracodawcy nie tworzą już bariery płci, a i kobiety chętniej aplikują na takie stanowiska. Można więc przypuszczać, że z roku na rok odsetek kobiet, które zajmują się nowymi technologiami będzie stopniowo rósł. Jest to optymistyczne spojrzenie na problem.
Rynek pracy w branży IT, a płeć piękna
Panie, które zatrudnione są w sektorze usług IT, to przede wszystkim świeżo upieczone absolwentki uczelni. Zdarzają się również osoby z dużym doświadczeniem zawodowym, które szukają nowych możliwości rozwoju. Jak wynika z danych, płeć żeńska najchętniej wybiera stanowiska, które wykorzystują kompetencje społeczne, które u kobiet zazwyczaj są o wiele bardziej rozwinięte. Panie najczęściej pracują na stanowiskach, które wymagają kontaktów z ludźmi, przez co ich zadanie jest jeszcze bardziej odpowiedzialne.
To czym zachęca kobiety praca w nowych obszarach, to nie tylko i wyłącznie zarobki, ale również i chęć osobistego rozwoju i szansa na ciekawą karierę zawodową. Ogromną rolę odegrały tu kampanie promujące równouprawnienie oraz przykład innych kobiet, które nie bały się podjąć wyzwania. Zmianie uległo również samo podejście pracodawców, którzy zaczynają doceniać kobiety. Na zachodzie najbardziej cenione są zespoły mieszane, gdyż pozwala to na wielostronne spojrzenie na dany problem. Pracodawcy chętniej inwestują środki, aby dofinansować kursy czy szkolenia swoim pracownikom-kobietom.
Specjaliści od budowania teamów informatycznych nie chcą rozmawiać na temat pracy kobiet w branży IT. Dlaczego? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na tak postawione pytanie. Istnieją przypuszczenia, że to z powodu poprawności politycznej, która jest błędnie pojmowana, albo obawy, aby nie być posądzonym o faworyzowanie jednej ze stron. Nie jest tajemnicą, że różnice w sposobie pracy, nie tylko w branży IT istnieją. Tym co przede wszystkim wyróżnia kobiety i predysponuje je do pracy to:
Systematyczność oraz staranność i dbałość o szczegóły.
Cierpliwość, która przy pracy jaką jest programowanie jest wprost niezbędna.
Działania i zachowawczość w stosunku do pracy, co dla mężczyzn- pracoholików są pewnego rodzaju hamulcem, gdy ci chcą podjąć zbyt ryzykowne zachowania.
Konsekwencja oraz skrupulatność.
Co na to badania?
Firma GLS Consulting przeprowadziła badania wśród kobiet pracujących w branży IT. Wynika z nich, że kobiety są zadowolone ze swojej pracy oraz że praca w tej branży daje im ogromne możliwości rozwoju i odczuwania satysfakcji z własnych sukcesów.

Satysfakacja z pracy kobiet - diagram

Inne badania potwierdzają, że kobiety lubią tę pracę, czują się w niej spełnione i z optymizmem patrzą w przyszłość. Kobiety są skłonne bardziej zaangażować się w pracę, o ile są oceniane za rezultat, a nie czas spędzony nad projektem.

Z danych jakie przeprowadzono w USA wynika, że kobiety najczęściej w branży IT zatrudniane są na stanowisku menadżera. Potwierdzenie ma to również na polskim rynku. Powodem może być fakt, że dobrze sprawdzają się w kontaktach z ludźmi i są dobrymi strategami. Ponieważ to co robią przepełnione jest pasją i wkładają w to serce, szybko mogą liczyć na awans. I co istotne, patrząc na różnego rodzaju rankingi pań, które zdobyły zawodowy sukces, przodują w nich panie, które są specjalistkami w branży IT.
W czym tkwi problem?
Dlaczego wciąż jest tak mało kobiet pracujących w branży IT? Badania pokazują, że 77% młodych dziewcząt nigdy nie pomyślało o takiej karierze. Na pytanie dlaczego odpowiadają, że nie znają nikogo z tego środowiska. Bardzo ważne jest więc promowanie branży i przekonywanie, że kobiety mają w niej znaczącą rolę do odegrania.